thrakiotis.com: Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Προετοιμασία έργων και δράσεων για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020.

ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ...PanoS ThrakiotiS

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Προετοιμασία έργων και δράσεων για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020.

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015


             
  Την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε, μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Γιώργο Παυλίδη, συνάντηση εργασίας στο Σμόλιαν της Νότιας Βουλγαρίας με αντικείμενο τις ενέργειες προετοιμασίας των τελικών δικαιούχων ενόψει της έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020.
                Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ανάπτυξης κ. Κων/νος Εξακουστός και ο Αντιπεριφερειάρχης Aγροτικών Θεμάτων κ. Σωτήρης Παπαδόπουλος, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων, εκπρόσωποι όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκπρόσωποι του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΤΕΙ ΑΜΘ, υπηρεσιακοί φορείς των Διευθύνσεων Υγείας, Περιβάλλοντος, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΑΜ-Θ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης E.Π. ΑΜ-Θ και άλλοι. Από βουλγαρικής πλευράς συμμετείχαν εκτός από τον Νομάρχη Σμόλιαν κ. Nedyalko Slavovο οποίος συμπροέδρευε με τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, ο νομάρχης Κίρτζαλι κ. Ιlia Iliev, ο νομάρχης Χάσκοβο κ. Dobri Belivanov, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι πολλών δήμων της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος του Σμόλιαν κ. Νikolay Melemov, εκπρόσωποι 3 Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Υγείας, Περιβάλλοντος και λοιπών βουλγαρικών φορέων και υπηρεσιών.
               Στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του Προγράμματος αλλά και άλλων συγγενικών προγραμμάτων όπου προαπαιτείται η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εισροή πόρων και χρηματοδοτήσεων.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ελληνική πλευρά κατέθεσε τις πρώτες ενδεικτικές προτάσεις για έναν αριθμό 24 έργων που εμπεριέχουν  περίπου 90 επιμέρους δράσεις και έργα ως βάση συζήτησης για τη δημιουργία των προαπαιτούμενων εταιρικών σχημάτων για την ένταξη έργων. Η συνεργασία ήταν πολύωρη και ξεκίνησε αρχικά με όλους τους συμμετέχοντες ενώ στην πορεία υποδιαιρέθηκε σε δύο τμήματα. Μέρος των προτάσεων έγιναν εξαρχής  αποδεκτές και οι Βούλγαροι θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις εντός πενθημέρου. Αποφασίστηκε να συγκροτηθούν 6 ομάδες συνεργασίας που να καλύπτουν όλο το φάσμα και συγκεκριμένα:
1. ομάδα με αντικείμενο ζητήματα προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πρόληψης κινδύνων. Στην ομάδα αυτή ενδεικτικά συμμετέχουν  Υπηρεσίες της Π-ΑΜΘ και των νομαρχιών της Βουλγαρίας  και ακαδημαϊκά – Ερευνητικά Ιδρύματα της διασυνοριακής περιοχής.
2. ομάδα  με αντικείμενο ζητήματα ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή. Στην ομάδα αυτή ενδεικτικά συμμετέχουν Υπηρεσίες της Π-ΑΜΘ όσο και φορείς ανάδειξης πολιτιστικών πόρων του Υπουργείου πολιτισμού και φυσικών πόρων (π.χ. φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών).
3. ομάδα  με αντικείμενο ζητήματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας  στη διασυνοριακή περιοχή. Στην ομάδα αυτή ενδεικτικά συμμετέχουν Υπηρεσίες της Π-ΑΜΘ (π.χ. Διευθύνσεις Υγείας), του Υπουργείου αλλά και ακαδημαϊκά – ερευνητικά ιδρύματα.
4. ομάδα με αντικείμενο ζητήματα έρευνας - καινοτομίας - συνεργασίας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην ομάδα αυτή ενδεικτικά συμμετέχουν Υπηρεσίες της Π-ΑΜΘ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αλλά και ακαδημαϊκά – ερευνητικά ιδρύματα.
5. ομάδα με αντικείμενο ζητήματα επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή και τέλος οριζόντια θέματα μεταφορικών υποδομών. Στην ομάδα αυτή ενδεικτικά συμμετέχουν  Υπηρεσίες της Π-ΑΜΘ αλλά και τα Επιμελητήρια.
6. ομάδα με αντικείμενο έργα αρμοδιότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην ομάδα αυτή ενδεικτικά συμμετέχουν  Υπηρεσίες της Π-ΑΜΘ, Υπηρεσίες των Δήμων και της Νομαρχίας του Σμόλιαν.
Στις ομάδες συνεργασίας δύναται να συμμετέχουν από τη βουλγάρικη πλευρά αντίστοιχες υπηρεσίες της Διοίκησης γενικώς και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του Σμόλιαν, της Βάρνας και της Φιλιππούπολης.

                Σχετικά ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ δήλωσε: "Συναντηθήκαμε με τη βουλγαρική πλευρά με μόνο στόχο την καταγραφή των εκατέρωθεν προτάσεων και τη δημιουργία μιας πρώτης δεξαμενής έργων αλλά και δυνητικών εταίρων ενόψει της έναρξης του Προγράμματος  Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020. Η συνεργασία και η συζήτηση ήταν εποικοδομητική. Στόχος να ενταχθούν διασυνοριακά έργα με προστιθέμενη αξία, έργα που να προσφέρουν στην απασχόληση, στην ανάπτυξη αλλά και στην προοπτική της σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών. Εκ μέρους μας κατατέθηκε ένας πρώτος πίνακας  από ολοκληρωμένες προτάσεις και ήδη έγιναν  τα πρώτα σημαντικά βήματα για την έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία ενόψει του Προγράμματος. Συνεχίζουμε όμως την προσπάθειά μας''.
Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook Κάντε τα σχόλιά σας στο pthrakiotis@mail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ'ΝΕΑ