thrakiotis.com: Παρέμβαση Ουζουνίδη-Δαμαβολίτη-Αβραμίδη για Δικαίωμα Μετατάξεων Εργαζομένων των Αθλητικών Σωματείων

ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ...PanoS ThrakiotiS

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Live streaming

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρέμβαση Ουζουνίδη-Δαμαβολίτη-Αβραμίδη για Δικαίωμα Μετατάξεων Εργαζομένων των Αθλητικών Σωματείων

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗ, ΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ ΚΑΙ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα Μετάταξης ΚΑΙ για τους Εργαζομένους των Αθλητικών Σωματείων για την Κάλυψη κενών θέσεων σε Υπουργεία»


Οι βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ μεταφέρουν στη Βουλή τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των Αθλητικών Σωματείων και θέτουν το ζήτημα της δυνατότητας μετατάξεων αυτών σε άλλους φορείς των Υπουργείων.

Η υποβάθμιση του σωματειακού αθλητισμού της χώρας, με τις περικοπές στις τακτικές επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών, θέτει σοβαρό θέμα επιβίωσης αυτών, αλλά και των υπαλλήλων που οδηγούνται σε εργασιακή εξαθλίωση. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4028 ερώτηση, τονίζεται το Δικαίωμα Μεταφοράς των εργαζομένων των αθλητικών σωματείων σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), βάσει του Ν. 4093/2012 και ερωτώνται τα αρμόδια Υπουργεία για το δικαίωμα συμμετοχής των υπαλλήλων στην πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ., για μετάταξη υπαλλήλων σε διάφορους κλάδους βάσει του 3613/07, κατόπιν αξιολόγησης των προσόντων τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Κύριοι Υπουργοί,

Με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33-34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27.10.2011) από 27.11.2011 και εξής, για την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, παρατηρήθηκαν κενά σε υπηρεσίες που για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών θα «επιτρεπόταν η μεταφορά των υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού», βάσει του Ν. 4093/2012.

Οι αθλητικές Ομοσπονδίες, που είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ως Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού κώδικα (άρ. 19/Ν.2725/99) και δίδεται ειδική αθλητική αναγνώριση με Υπουργική Απόφαση από τον Υφυπουργό Πολιτισμού. Όπως γνωρίζετε, οι Ομοσπονδίες δεν έχουν μετοχικό κεφάλαιο, δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και τα έσοδά τους προέρχονται σε ποσοστό άνω του 90% από επιχορηγήσεις του Τακτικού προϋπολογισμού, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Εκ των άνωθεν, αλλά και στηριζόμενοι στο άρ. 1 παρ.1 του Ν.3819/2009 («Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο, τομές & άλλες διατάξεις») που αναφέρει ότι στο Δημόσιο τομέα ανήκουν: «τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους», οδηγούμαστε στα κάτωθι ερωτήματα:

  1. Δύνανται να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι αθλητικών σωματείων στην με αριθμ. πρωτ 71300/26.8.2014 Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ, για μετάταξη υπαλλήλων σε διάφορους κλάδους (βάσει του 3613/07), μετά βέβαια από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, Ναι ή Όχι;
  2. Με δεδομένες τις ιστάμενες στα Υπουργεία ελλείψεις, ποιος ο λόγος να προωθούνται υπάλληλοι των Ομοσπονδιών σε κινητικότητα;
  3. Ενώ έχουν προβλεφθεί απολύσεις κατά 15%, με ποια κριτήρια η Γ.Γ.Α θα προχωρήσει στην αξιολόγηση προσωπικού;
  4. Δύναστε να προχωρήσετε στην ένταξη τροποποίησης σε νόμο ώστε… «στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη να μετέχουν και υπάλληλοι Αθλητικών Ομοσπονδιών, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που την εποπτεία και τον έλεγχο έχει Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επιχορηγούνται τακτικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 80% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους»;

Αθήνα, 29-10-2014

Ο ερωτώντες βουλευτές

Κωνσταντίνος Δαμαβολίτης

Μαρίνος Δ. Ουζουνίδης

Γαβριήλ Ν. Αβραμίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ'ΝΕΑ